EN  |  HRBIH
Video 2016

Uvodni video konferencije

Sažetak događanja prvog dana

Sažetak događanja drugog dana


Konferencija: "Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini

Lokacija održavanja: Adria Ski Kupres

Organizacija

ORGANIZATOR

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

SUORGANIZATOR
 

EUROPEAN STATE FOREST ASSOCIATION

 

DRVNI KLASTER HERCEGOVINE

 

HRVATSKI DRVNI KLASTER

 

ČASOPIS PRIVATNE ŠUME

 

ČASOPIS DRVO & NAMJEŠTAJ


POKROVITELJ

VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE


PARTNER