EN  |  HRBIH
Sektor BiH

Prema službenim podacima šume i šumska zemljišta zauzimaju više od polovine kopnene teritorije Bosne i Hercegovine i kao najvažnija komponenta okoliša društvenoj zajednici kontinuirano osiguravaju višestruke sociološke, ekološke i ekonomske koristi. 

Neupitna je važnost šumskih resursa za osiguranje preduvjeta za život u mnogim krajevima, a lokalne zajednice vrlo često svoj ekonomski razvoj baziraju na proizvodima i uslugama šume, kroz kreiranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo,ali i osiguranje financijske stabilnosti lokalnih administrativnih sustava. Postojanje raznovrsnih interesa u vezi šumskih resursa, koji su vrlo često suprotni i međusobno isključivi, nameće neophodnost poduzimanja mjera u cilju očuvanja ovog važnog resursa, unapređenja svih njegovih funkcija i osiguranja kontinuiteta produkcije šumskih proizvoda i usluga. Drvo kao primarni proizvod šumskih ekosistema predstavlja ekonomski najvrijedniji proizvod šume i nalaziširoku primjenu u svim aspektima ljudskog djelovanja. 

Ekonomski pokazatelji važnosti šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini pokazuju da ovi sektori značajno doprinose stvaranju vrijednosti u nacionalnoj privredi. Tako se udio šumarstva, sječe i pratećih uslužnih aktivnosti u bruto domaćem proizvodu Bosne i Hercegovine kreće u intervalu od 0,86 – 1,37% za period 2000. – 2014. godina. 

Kada je riječ o izvozu proizvoda od drveta na inostrana tržišta šumarstvo i prerada drveta ostvaruju značajan suficit u trgovinskoj razmjeni i predstavljaju najznačajniji izvozno orijentiran sektor ekonomije Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da je u sektoru šumarstva na poslovima upravljanja i gospodarenja šumskim resursima angažirano više od 10 tisuća zaposlenih.  

Organizacija

ORGANIZATOR

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

SUORGANIZATOR
 

EUROPEAN STATE FOREST ASSOCIATION

 

DRVNI KLASTER HERCEGOVINE

 

HRVATSKI DRVNI KLASTER

 

ČASOPIS PRIVATNE ŠUME

 

ČASOPIS DRVO & NAMJEŠTAJ


POKROVITELJ

VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE


PARTNER