EN  |  HRBIH
Konferencija 2016

forestry-kupres-2016.png

Glavna sektorska konferencija,u suradnji s Hrvatskim drvnim klasterom,održava se 25. i 26. veljače 2016. godine u Kupresu na temu „Budućnost prerade drva i šumarstva u Bosni i Hercegovini“.


Lokacija Kupresa predstavlja tipično ruralno i planinsko područje s razvijenim šumarstvom i preradom drva. Najava održavanja konferencije je već pobudila zanimanje državnih i privatnih sektorskih tvrtki u Bosne i Hercegovine te različitih strukovnih krugova u institucionalnom, akademskom i znanstveno-istraživačkom miljeu.


CILJEVI 

Cilj ovog dvodnevnog sektorskog skupa je predstavljanje potencijala šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini te u zemljama jugoistočne Europe. 

Sekundarni cilj konferencije je bolja valorizacija na šumi baziranih sektora kao jednog od pokretača gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji te bolja vidljivost i prisutnost ovog sektora na županijskoj, državnoj i EU razini. 

Konferencija služi kao nova, moderna komunikacijska platforma za uspostavu intenzivnije među-sektorske suradnje, kao i u cilju poboljšanja protoka informacija između svih sektorskih dionika. Konferencija će stvoriti pretpostavke za pokretanje mnogobrojnih znanstveno-istraživačkih projekata na području šumarstva i prerade drva te na kraju, konferencija pridonosi postizanju još boljih sektorskih rezultata i promovira još veću konkurentnost lokalnih i nacionalnih šumskih i drvnih sortimenata. 


VIZIJA 

Konferencija je koncipirana kao kontinuirani skup koji se odvija svake godine u isto vrijeme i na istom mjestu, posjeduje snažan regionalni brend i simbolizira središnje mjesto nacionalnog artikuliranja sektorskih tema. Konferencija inicira i pokreće razmjenu komercijalnih i tehnoloških informacija te omogućuje svim sudionicima uspostavu korisnih međusektorskih kontakata i intenzivne komunikacije prisutnih protagonista koji se svake godine izmjenjuju na konferenciji, uključujući nadležne EU institucije, potencijalne domaće i inozemne partnere kao i interesente za zajedničke EU projekte. 


GLAVNE TEME 

Na konferenciji će se obraditi aktualni podaci o tržišnim kretanjima i trendovima u šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji u Bosne i Hercegovine. Glavne teme uključuju analize postojeće tehnološke razine domaćeg šumarstva i drvne industrije u kontekstu neophodne primjene EU zakonodavstva, ali uključuju i neke vrlo aktualne teme na globalnoj razini: ostvarivanje potrajnog i održivog gospodarenja, izazove u gospodarenju privatnim šumama, sadnju energetskih nasada i gospodarenje vrstama kratke rotacije, sakupljanje i preradu energetskog drva i drvnog ostatka i veću uporabu šumske biomase u proizvodnji električne energije. 

Također, predviđene su teme poput primjene inovacija (proizvodnih i procesnih), implementacije europske šumarske strategije, ostvarivanja većeg udjela nedrvnih prihoda u šumarstvu, nužnosti sektorskog udruživanja i specijalizacije, poslovnog povezivanja prerade drva u zadruge ili klastere, upoznavanja s programom ruralnog razvoja i mogućnostima korištenja EU potpora, teme veće primjene informatike i GPSsustava u šumarstvu, projekti e-šume, certificiranja, trgovanja CO2 kvotama, uloga sektora u poboljšanju života u brdsko-planinskim područjima po uzoru na najbolja EU iskustva i prakse, itd.

Organizacija

ORGANIZATOR

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

SUORGANIZATOR
 

EUROPEAN STATE FOREST ASSOCIATION

 

DRVNI KLASTER HERCEGOVINE

 

HRVATSKI DRVNI KLASTER

 

ČASOPIS PRIVATNE ŠUME

 

ČASOPIS DRVO & NAMJEŠTAJ


POKROVITELJ

VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE


PARTNER