EN  |  HRBIH
Forestry Kupres 2017 konferencija

Najava

Šumarstvo i potreba za sektorskim obrazovanjem 

na europskom putu BiH


Kupres, 9. - 10. veljače 2017.

kupres-2017-logo.jpg


Najavni video konferencije:


Dvodnevni skup za predstavnike:

 • tvrtki u šumarstvu i preradi drva
 • dobavljače tehnologija
 • jedinice lokalne samouprave
 • državnih i međunarodnih institucija,akademske zajednice
 • međunarodne ulagače
 • medije
 • ostale uključene u sektor šumarstva i drvoprerade

Ciljevi konferencije:

 • Potaknuti šumarski i drvoprerađivački sektor u zemljama JIE na unaprjeđenje poslovanja kroz dodatnu edukaciju kadrova i razmjenu znanja
 • Predstaviti najbolje europske šumarske prakse, ekološka i tržišna kretanja te primjenu novih tehnoloških, procesnih i ekonomskih rješenja
 • Potaknuti sektor na veće korištenje sredstava iz EU fondova
 • Dati presjek realizacija kapitalnih investicija u sektoru

Tematski naglasci:

 • Važnost sektorskog obrazovanja
 • Izazovi u šumarstvu
 • tržišna kretanja i trendovi u šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji u BiH, regiji i u EU
 • analiza postojeće tehnološke razine domaćeg šumarstva i drvne industrije u kontekstu neophodne primjene EU zakonodavstva
 • primjene inovacija (proizvodnih i procesnih)
 • implementacija europske šumarske strategije
 • teme veće primjene informatike u šumarstvu
 • Eu programi, financiranja i politike povezane sa sektorom šumarstva
 • uloga sektora u poboljšanju života u brdsko - planinskim područjima po uzoru na najbolja EU iskustva i prakse
 • biomasa
 • prerada drva i dodana vrijednost

Pogledajte kako je izgledala konferencija Forestry Kupres 2016 - Budućnost prerade drva i šumarstva u Bosni i Hercegovini


Letak konferencija 2017


Organizacija

ORGANIZATOR

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

SUORGANIZATOR
 

EUROPEAN STATE FOREST ASSOCIATION

 

DRVNI KLASTER HERCEGOVINE

 

HRVATSKI DRVNI KLASTER

 

ČASOPIS PRIVATNE ŠUME

 

ČASOPIS DRVO & NAMJEŠTAJ


POKROVITELJ

VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE


PARTNER