EN  |  HRBIH
Forestry Kupres 2016 Konferencija

Kratki uvodni video u konferenciju:

Dvodnevni skup za predstavnike:

 • tvrtki u šumarstvu i preradi drva
 • dobavljače tehnologija
 • jedinice lokalne samouprave
 • državnih i međunarodnih institucija,akademske zajednice
 • međunarodne ulagače
 • medije
 • ostale uključene u sektor šumarstva i drvoprerade

Ciljevi konferencije:

 • predstavljanje potencijala šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini te u zemljama jugoistočne Europe
 • bolja valorizacija na šumi baziranih sektora kao jednog od pokretača gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji
 • bolja vidljivost i prisutnost ovog sektora na županijskoj, državnoj i EU razini
 • pokretanje mnogobrojnih znanstvenoistraživačkih projekata na području šumarstva i prerade drva

Tematski naglasci:

 • tržišna kretanja i trendovi u šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji u BiH
 • analiza postojeće tehnološke razine domaćeg šumarstva i drvne industrije u kontekstu neophodne primjene EU zakonodavstva
 • veća uporaba šumske biomase u proizvodnji električne energije
 • primjene inovacija (proizvodnih i procesnih)
 • implementacija europske šumarskestrategije
 • teme veće primjene informatike i GPSsustava u šumarstvu
 • projekti e-šume, certificiranja, trgovanja CO2kvotama
 • uloga sektora u poboljšanju života u brdsko planinskimpodručjima po uzoru na najbolja EU iskustva i prakse

Vijesti

 Na službenim stranicama EUSTAFOR-a, u redovnom newsletteru objavljena je vijest o sudjelovanju predstavnika EUSTAFOR-a, Piotra Borkowskog, na konferenciji Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini

Održana glavna sektorska konferencija Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH

 U Kupresu, u hotelu Adria-Ski, 25. i 26. veljače 2016.god. održana je glavna sektorska konferencija pod nazivom Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini

Predkonferencijski sastanak sa regionalnim europskim direktorom FSC organizacije

 U sklopu glavne sektorske konferencije „Forestry Kupres 2016 – Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini“ koje se održavala 25-26.02 2016 poseban gost-predavač bio je gosp. Anand Punja – Europski regionalni direktor FSC organizacije.


Co2 neutral certifikat

co2cutcertificate.png


Pretraga
Generalni sponzor

stihl.jpg

Sponzor

infokod.jpg

jasminm.jpg


  Organizacija

  ORGANIZATOR

  ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

   

  HRVATSKI DRVNI KLASTER

  SUORGANIZATOR

  ČASOPIS PRIVATNE ŠUME

   

  ČASOPIS DRVO & NAMJEŠTAJ

   

  DRVNI KLASTER HERCEGOVINE

  POKROVITELJ

  VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

   

  PREDSJEDNIŠTVO BIH